turėklai

turėklai
turė̃klai sm. pl. (2) J.Jabl, Š, Rtr, 14, NdŽ, PolŽ1174 liepto, laiptų, tilto, balkono, laivo ir kt. šoninė atrama, užtvara: Tėvas padarė lieptui turėklus Tvr. Aukštas tiltas, be turė̃klų, jėgu pasbaidytų arklys – tai blogai Dgl. Bijau lieptu lipt: turė̃klai nuvirtę Ds. Norėjau šūkauti ir dainuoti, lakstyti po kalno viršūnes arba, nušokęs nuo turėklų, nardyti ir plaukyti po šitą pūkų jūrą J.Bil. Liesomis išdžiūvusiomis rankomis [grafas] įsitvėrė balkono turėklų A.Vien. Galėjo lieptams turėklus ir antroj pusėj padaryti . Už lango buvo cementinė aikštelė, aptverta metaliniais turėklais .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • tūrėklai — tūrė̃klai sm. pl. (2) J.Jabl, OGLII133, NdŽ žr. turėklai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėklai — turė̃klai dkt. Ti̇̀lto turė̃klai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptvėrimas — 1 aptvėrìmas sm. (2) DŽ1, aptvėrimas (1) KŽ 1. NdŽ → 1 aptverti 1: Aptvėrimas pylimais ŽŪŽ154. Šulinio aptvėrimu niekas nesirūpino P.Cvir. Pirkau vielų aptvėrimui Jrb. Penki šimtai litų kaštavo sodo aptvėrìmas Pc. Ta [naujoji] gyvenvietė tokia… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • turėklas — turė̃klas sm. (2) Š, NdŽ 1. žr. turėklai: Per lieptą nepereisi: slidu, o turė̃klas nulaužtas Grš. Padarykit turė̃klą man ant trepų pasilaikyt Skr. Po valandos pravėriau akis, atsiminiau, kad esu ant liepto, ir krūptelėjęs čiupau už turėklo K.Saj …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apgniaužti — tr. 1. rankomis, pirštais apimti: Iki aš dar dešimčiasvario kotą apgniaužiu, valsčiui nereikės manęs penėt rš. O kai mėšlas vežt prisieina arba plūgo turėklai apgniaužt, tai jau nebegerai rš. Su gniaužtu apgniaužiau botkotį J. Su rankomis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kibtukas — kibtùkas sm. (2) 1. žr. kiboklis: Šliaužiantieji augalai turi ypatingus kibtukus – ūselius rš. 2. liepto turėklai: Par karnolį (griovį) yra liptas su kibtuku Gršl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laikiniukai — laikiniùkai sm. pl. (2) žr. laikynė; turėklai: Leisk mane vieną; aš pasilaikysiu į laikiniukùs ir nenukrisiu Jrb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lėnis — 2 ×lėnis (vok. Lehne) sf. (1) turėklai: Trepų lėnis KII236 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paramas — 1 pãramas sm. (1) 1. Vl žr. 1 parama 1: Nugarkaulis yra tai svarbiausias viso kūno paramas rš. 2. turėklai, paramstis: Aš jaunas bernelis vos užsilaikiau už juodojo laivelio, už laivo paramėlio JD1258. O ir aš jaunas vos išsilaikiau po laivo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paramstis — param̃stis sm. (2) 1. kuo kas paremiama, pasparas, atrama: Trobą paremk su param̃sčiais J. O jau mano [trobos] baigia griūt, ir paramsčiai baigia pūt LTR(Krkn). E, vyruti, silpnus paramsčiùs žardui pastatei! Srv. Ištraukė įbestą paramstį, ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”